Voordat de selectie van een nieuw ERP-software pakket kon plaatsvinden, heeft Raad voor Accreditatie (RvA) samen met Mission Matters de primaire processen geïnventariseerd en geoptimaliseerd.

Het ICT selectie en implementatie traject werd begeleid door  Mission Matters. Ze wilden verbeterslagen maken in de dagelijkse processen en in de managementinformatie. Het kon slimmer, efficiënter, transparanter en met grotere uniformiteit. Daarnaast wilden ze voorbereid zijn op een verdere digitalisering van procesonderdelen en communicatie met derden.

Tony Koeleman van Mission Matters heeft vanaf moment één de gebruikers erbij betrokken. Deze key-users kennen de praktijk, weten wat ze nodig hebben en zo creëer je draagvlak.

AllSolutions geselecteerd

Vier leveranciers werden in december 2008 uitgenodigd en kregen twee businesscases mee als huiswerk. De keuze viel op AllSolutions

AllSolutions publiceerde een mooi klantverhaal over de implementatie van haar ERP software AllSolutions bij de Raad voor Accrediatie, en de rol van Mission Matters bij de selectie en implementatie. De implementatie is in 2010 afgerond.

We hebben nu een betere basis voor het genereren van managementinformatie, we hebben meer zekerheid, transparantie en flexibiliteit en we zijn toekomstvast. Hennie Eerhart, controller en ICT-verantwoordelijke van de RvA.

Over de Raad voor Accreditatie (RvA)

Ieder land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA. Haar primaire taak bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitverklarende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Zodat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is.

www.rva.nl

By | 2017-02-10T14:05:08+00:00 12 april 2011|Referenties ICT en projectmanagement advies|