Week van Respect

Mission Matters is sinds de oprichting van de Week van Respect, voorheen de Dag van Respect betrokken. Jack van Praag zit in het bestuur van de Stichting Dag van Respect. Stichting Dag van Respect, of de Respect Education Foundation ontwikkelt educatieprogramma’s voor (aankomend) docenten van het primair en voortgezet onderwijs, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

Over de Week van Respect

Kinderen leren het best in een omgeving waar ze zich thuis en veilig voelen. Een omgeving waar leren niet alleen presteren is maar waar ook aandacht is voor sociaal-emotionele vaardigheden. En dat begint met respect; Hoe gaan we met onszelf en elkaar om, hoe lossen we conflicten op en hoe werken we op een leuke manier samen?

De Respect Education Foundation ontwikkelt lesmateriaal dat een bijdrage levert aan een tolerante, open, actieve en betrokken klas. Een klas waar kinderen zich ervan bewust zijn dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan die samenleving.

Tijdens de Week van Respect gaan jongeren en hun begeleiders actief aan de slag om de ‘Respectzone’ samen vorm te geven. De Respectzone is een omgeving waar iedereen zich veilig voelt en waar iedereen wordt geaccepteerd om wie hij of zij is. Deze zone is altijd in beweging: deze begint bij jezelf, je familie, je klas, de school, je club, de buurt, dorp of stad, en uiteindelijk je land en de hele wereld.

Meedoen aan de Week van Respect? 

  • Nodig een gastspreker uit op school of wees een gastspreker
  • Ga aan de slag met het gratis digitaal lesmateriaal voor alle onderwijsniveaus (PO, VO, MBO)
  • Start een project op maat op school of sportclub in samenwerking met gemeenten en partner-organisaties

meer informatie: www.weekvanrespect.nl

By | 2017-06-30T16:23:44+00:00 24 november 2011|Mission Matters is betrokken|