Mission Matters ondersteunt de partners van Eerland in hun bedrijfsstrategie, organisatieontwikkeling en samenwerking. De ondersteuning vindt plaats middels advies, coaching en training.

Over Eerland

Eerland Certification is een certificerende instelling op het gebied van asbest, slopen, recycling, milieu, veiligheid, sanering en bodemonderzoek die staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Eerland Laboratorium is een geaccrediteerd laboratorium voor onderzoek naar en controle van zand, grind, puingranulaat, beton en asfalt. Eerland Bouwstoffen Management is een adviesbureau voor duurzame toepassing en hergebruik van bouwstoffen. Gericht om efficiënt en praktijkgericht bouwstoffen toe te passen binnen de kaders van het “Besluit Bodemkwaliteit”.

www.eerlandweb.nl