Spirit4you heeft in 2012 het coachingsproject MBO4YOU opgezet. VMBO-leerlingen krijgen de mogelijkheid om met hulp van een getrainde coach de overstap naar het MBO soepel te laten verlopen. Mission Matters is een van deze coaches. We motiveren, stimuleren en geven advies daar waar de leerling het nodig heeft. Met de coaching wordt er geprobeerd om kwetsbare leerlingen voor het onderwijs te behouden.

Binnen het coachingstraject MBO4YOU ken ik Angelique als een betrokken coach die zich oprecht interesseert in de persoon in kwestie. Angelique is in haar benadering zo onbevooroordeeld als mogelijk. Dit maakt dat zij binnen een korte tijd een vertrouwensband weet op te bouwen, waarbij de ander haar als coach snel toelaat. Daarnaast is zij creatief wat betreft interventies die nodig zijn om een traject tot een succes te maken.  R’kia Azattam, Projectleider MBO4YOU

Over MBO4YOU

Het coachingsproject MBO4YOU van Spirit4you loopt sinds 2012 en wordt gefinancierd door de Gemeente Den Haag. Het belangrijkste doel van de begeleiding is om kwetsbare groep jongeren voor het onderwijs te behouden.  Het project is bedoeld voor scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, met als doel het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Vanuit VMBO-scholen kunnen leerlingen die in het laatste halfjaar van het VMBO zitten worden aangemeld voor MBO4YOU. De begeleiding loopt het hele eerste jaar op het MBO door. www.spirit4you.nl

By | 2017-06-30T16:29:46+00:00 15 maart 2016|Mission Matters is betrokken|