Inspectie Verkeer en Waterstaat

Mission Matters is gevraagd een training te geven aan inspecteurs om flexibeler en bewuster gedrag bij hen te stimuleren. De training ontstond mede vanuit de wens van het management om bewuster met het inspectieproces om te gaan.

Ogenblikkelijk zagen we de mogelijkheid om twee enorme vliegen in een klap te slaan: het proces op orde brengen en tegelijkertijd de dienstverlening op een hoger plan brengen. Een mooiere kans om te komen van Compliance naar Performance was nauwelijks denkbaar!

De kernvragen waren:
  1. Hoe kan ik bewuster met afwegingen omgaan rond toezicht en mijn toezichtproces, zodat mijn productiviteit toeneemt?”  of
  2. Hoe kan ik tijd besparen door op gestructureerde, meer bewuste wijze met mijn werkwijzen en intuïtie om te gaan?

 

Door deze training zal de effectiviteit van ons toezicht zeker toenemen

Met deze door Mission Matters geleverde training is weer een belangrijke stap gezet op de weg naar adaptief toezicht. De doeltreffendheid van deze training was mede te danken aan brede kennis en ervaring van de trainers die door Mission Matters zijn ingezet. Het tussentijds finetunen van de training met zowel het management als de deelnemers heeft het rendement zeker vergroot. Door deze training zal de effectiviteit van ons toezicht zeker toenemen. Bert Verweij, teammanager.

Door de toenemende invloed van de (Europese) regelgevende instanties en een toenemende proactieve houding van de maatschappelijke omgeving wordt de druk steeds groter om een effectief en efficiënt inspectieproces te hebben. De vaardigheden van inspecteurs betreffen niet louter harde artefacten en wet- en regelgeving, maar juist ook de ‘zachte’ aspecten als cultuur en de menselijke factor.

Bert Verweij, teammanager: “Door het gebruik van herkenbare cases, voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de inspecteurs, is de lijn ingezet dat het uiteindelijke doel van een inspectie het veranderen van het gedrag van de ondertoezichtgestelden is. Het vaststellen van afwijkingen ten opzichte van de norm is hierbij slechts een middel.”
Onze aanpak
Mission Matters heeft het managementteam tussen de trainingsdagen door feedback gegeven. Het management kon daarmee de gewenste veranderingen doorvoeren en ondersteunen. Waar nodig is de training aan de dynamiek van de groep aangepast. De training heeft de volgende elementen behandeld:
  • De inspecteur: zelf-inzicht, Insights®- persoonlijkheidsprofiel, hoe zit ik in elkaar en hoe kan ik effectiever communiceren?
  • Het inspecteursteam: samenwerken, afstemmen van gedrag op anderen en verbinden, gebruikmaken van elkaars kwaliteiten
  • De ondertoezichtgestelden: tactische voorbereiding op een inspectie, identificatie met de ondertoezichtgestelden, classificatie van bedrijfstypen en contactpersonen, beïnvloedingsstijlen
  • Communicatie: feedback geven in het team naar externen, teamaansturing, vertaling van visie naar dagelijks werk, positioneel en principieel overleg.

Over de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat

De Inspectie Verkeer en Waterstaat houdt toezicht op de naleving van wetten en regels met betrekking tot vervoer, vervoersveiligheid en waterbeheer, nationaal én internationaal, en handhaaft deze.

Dit gebeurt onder meer aan de hand van inspecties, vergunningverlening en kennisoverdracht. Door toezicht te houden wordt de kans op ongevallen, milieuvervuiling en verstoorde marktverhoudingen zo klein mogelijk gemaakt. En wordt met behulp van het veelzijdige, soms complexe geheel van eisen, voorwaarden, voorschriften en richtlijnen een goed functionerende economie en een veilige leefomgeving nagestreefd. [Bron: website IVW]

www.ilent.nl