Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

///Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Mission Matters leverde een eigen, eenduidige, bondige en transparante interventiestrategie voor de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) op. Dit was mede op basis van onze ervaring met inspectie- en toezichthoudende organisaties.

Interventiestrategie

De interventiestrategie geeft inzicht in het gehele interventieproces, dus vanaf zachte signalen naar de onder toezicht staande ondernemingen tot en met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties, en de daarbij behorende prioritering, rollen, taken en bevoegdheden. Simpel gezegd geeft de interventiestrategie antwoord op de vraag: In welk geval doet wie, wat, hoe en wanneer in de richting van de onder toezicht staande.

Een interventiematrix is onderdeel van deze interventiestrategie geworden. In een interventiematrix wordt zowel de overtreding gecategoriseerd als de overtreder getypeerd. In iedere cel van de matrix is een lijst met mogelijke interventiemiddelen opgenomen.

Een belangrijk aandachtspunt bij deze interventiestrategie was het creëren van draagvlak bij de betrokkenen binnen de ANVS voor een nieuwe manier van werken. Dit deden we onder meer door het houden van interviews intern en extern, een werkgroep en een aantal actieve workshops.

Voor dit project kozen we voor Mission Matters omdat ze veel ervaring hebben met test, inspectie en controle organisaties. Maar wellicht nog belangrijker omdat ik wist dat ze geen ‘kunstjes’ doen.  Ik had geen rapport nodig wat in de la zou verdwijnen, maar de acceptatie van een nieuwe manier van werken. Door ons mee te nemen naar vergelijkbare organisaties ontstond het besef dat we er niet alleen voor staan. Andere organisaties hadden ook al modellen en processen ontwikkeld.

Tijdens het project heeft Tony Koeleman gezorgd dat iedereen een stem kreeg, gehoord is en argumenten gewogen zijn. Mijn verwachtingen zijn overtroffen als het om draagvlak gaat.

Ook is er tijdens het project echt gekeken wat er nodig was om het doel te bereiken, en waar nodig paste hij de aanpak aan. Het meekrijgen van mensen was belangrijker dan het strak volgen van een proces of agenda, en dat kenmerkt Mission Matters, vind ik. Tony heeft de groep betrokken medewerkers nooit onder druk gezet of geprobeerd te overtuigen, en toch werd er gedaan wat bereikt moest worden.

Zijn rust, in combinatie met zijn procesbewaking, vakkennis en toegankelijke manier van communiceren heeft op mij indruk gemaakt. De interventiestrategie heeft daardoor meer detail en diepgang gekregen dan ik had verwacht. Bert Verweij, Teamleider Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 

Over Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet erop toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

Tot 2015 waren de diverse overheidstaken en de kennis over de nucleaire sector verspreid over verschillende instanties. De ANVS is gevormd uit:

  • Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid van EZ (NIV);
  • Kernfysische Dienst en het Team adviesnetwerken (nucleair) van de ILT van IenM (KFD en TAN);
  • Team Stralingsbescherming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van EZ (TSB).

Al deze kennis en kunde is nu gebundeld in de ANVS. Sinds 1 januari 2015 functioneert de ANVS in de praktijk al als een onafhankelijke instelling. De ANVS wordt in 2017 een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Hierdoor kunnen beslissingen onafhankelijk worden genomen. De ANVS valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu.

www.autoriteitnvs.nl

By | 2017-07-12T16:30:07+00:00 25 augustus 2016|Referentie Strategie en Cultuur Advies|