Mission Matters heeft Centric geholpen bij het opstellen en inrichten van een MVO-beleid. Daarna begeleiding bij de activiteiten die Centric wilde uitvoeren om het MVO-beleid verder vorm en inhoud te geven.

Onze aanpak
Om tot een MVO-beleid te komen hebben we de volgende stappen gezet:

  • MVO-nulmeting: een diagnose van de huidige situatie
  • MVO-strategievorming
  • MVO-planvorming
  • Implementatie-, uitvoering- en verslagleggingaspecten van MVO

Resultaten:
MVO heeft zijn weg gevonden naar onderdelen van de Centric-organisatie  Zowel in de diepte als in de breedte. Voorbeelden hiervan zijn:

  • MVO is een integraal onderdeel van de missie geworden.
  • Centric heeft een model om MVO te verankeren in de organisatie.
  • Centric heeft een MVO-communicatiestrategie. Deze dient als basis voor communicatie, aanbestedingen en verslaglegging.
  • Centric heeft MVO verankerd in de besturingsconcepten.

Over Centric

Centric is een ICT-dienstverlener. Met ruim 5.300 medewerkers biedt Centric maatwerk- en standaardsoftware, infrastructuur, branchespecifieke oplossingen en een uitgebreid portfolio van gerelateerde diensten.

By | 2017-02-10T14:05:24+00:00 22 mei 2010|Referentie Strategie en Cultuur Advies|