Mission Matters heeft Daihatsu Holland ondersteund bij zijn organisatieontwikkeling. Deze ontwikkeling was toentertijd sterk geënt op groei van het aantal verkochte eenheden. Deze doelstelling is door Daihatsu Holland in de afgelopen jaren ook daadwerkelijk gerealiseerd.

De focus was op managementontwikkeling. De thema’s in vogelvlucht: scherpte en proactief managen; verbeteren van de beleidscyclus; verbeteren van HRM-procedures; planmatig werken; samenwerking binnen het managementteam; bewust communiceren. Verder heeft Mission Matters verscheidene managers gecoacht in de afgelopen jaren.

Over Daihatsu Holland

Daihatsu Holland B.V. is de importeur van kleine, zuinige en kwalitatief hoogwaardige Japanse auto’s. Deze importeur heeft een enthousiaste organisatie, die zich gestaag ontwikkelt.

www.daihatsu.nl