Mission Matters heeft het proces van meer klantgericht worden begeleid bij Fortis ASR. Klantsegmentatie is doorgevoerd, rollen zijn beter geformuleerd, afwegingen worden transparanter gemaakt, samenwerking geïnitieerd. Ook is Adviserend Verkopen als proactief concept doorgevoerd.

De klanten van Fortis ASR Volmachten

Door de komst van nieuwe afzetkanalen, prijstransparantie, internet en nieuwe wetgeving is de verzekeringsmarkt in beweging. Dit geldt ook voor de eindklant, die kritischer wordt en sneller shopt. De jarenlange relatie met een intermediair, die een soort vertrouwenspersoon was, wordt steeds minder gemeengoed.

Het project Ondernemen² is gestart om de interne organisatie van Fortis ASR te laten excelleren in de afzetmarkt Volmachten. Centraal stond dat Fortis ASR Volmachten haar klanten, de Gevolmachtigden (GA’s), optimaal wil ondersteunen bij het inspelen op kansen in de markt.

Door intensivering van de relaties te ondersteunen op een breed terrein is dit te realiseren. Ook is aandacht besteed aan een veel actievere houding van Fortis ASR Volmachten naar haar klanten, het gericht en intelligent inzetten van middelen, advies en ondersteuning gericht op kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering van de GA.

Hierin wilde Fortis ASR Volmachten beter, alerter en meer gedreven zijn dan haar concurrenten.

By | 2017-02-10T14:05:27+00:00 27 september 2009|Referentie Strategie en Cultuur Advies, Referentie Verkoop Advies|