Binnen deze gemeente is een enthousiaste afdeling verantwoordelijk voor het functionele beheer en de uitbouw van het portaal Utrecht.nl. Mission Matters was actief in het proces van verbeteren van de ontwerpvaardigheden en het optimaliseren van de samenwerking binnen deze afdeling.

De verbeteringen worden gerealiseerd door vergroting van de zelfwerkzaamheid van het team, door coaching en intensieve cursussen. Met name de thema’s communicatie, methodisch innoveren, leren analyseren, denken als proces en het introduceren van geïntegreerde kwaliteitszorg hadden de aandacht.

Over Gemeente Utrecht

Utrecht is de vierde grootste stad van ons land. Bij de gemeente Utrecht werken 4.000 medewerkers verdeeld over verschillende bedrijfsonderdelen. Samen werken zij voor ruim 330.000 Utrechters aan de stad. Het werk bij de gemeente Utrecht is maatschappelijk van groot belang en erg veelzijdig. Hun ambitie is hoog, zij willen het beste voor de stad.