Interviewverslagen boek TIC bedrijven

//Interviewverslagen boek TIC bedrijven
Interviewverslagen boek TIC bedrijven 2017-02-10T14:04:09+00:00

Interviewverslagen boek TIC bedrijven

Wat is visie van de ‘Captains of Inspection Industry’ op de inspectie wereld?

Interview 31: Hans Groothuis, TÜV Rheinland Nederland BV. Ondanks dat Hans Groothuis verantwoordelijk is voor een private controlerende organisatie, is hij voorstander voor het behoud van kennis bij de inspecterende overheid. Hij heeft hiermee met name een lange termijn belang voor zowel privaat, als publiek voor ogen. Interview Hans Groothuis TÜV Rheinland Nederland

Interview 30: Ton Holthuis, Lloyd’s Register. Lloyd’s Register inspecteert, verifieert en certificeert sind 1760. Hierbij werd niet alleen het schip beoordeelt, maar ook de kapitein. Wat is er 250 jaar later veranderd aan het vak en wat gaat er de komende tien jaar nog veranderen? Op 29 oktober 2010 interviewden we Ton Holthuis, Manager bi j Lloyd’s hierover. Interview Ton Holthuis Lloyd’s

Interview 29: Pieter Oosterveld en Gerard van der Ven, NAKAGRO en ISACert.  Op 19 oktober 2010 hadden wij een interview met beide heren. ISACert is een dochter van NAKAGRO BV. ISACert certificeert tegen voedselveiligheids- en duurzaamheidsnormen in veertig landen. NAKAGRO biedt inspecties aan in de plantaardige sector. Interview Gerard van der Ven en Pieter Oosterveld ISACert en NAK Agro

Interview 28: Henk de Gooijer, DNV Op 21 oktober 2010 interviewden we Henk de Gooijer van DNV. Det Norske Veritas is een onafhankelijke Noorse stichting opgericht in 1864. Certificering wordt door DNV gezien als een vorm van Business Assurance. Interview Henk de Gooijer DNV

Interview 27: Hélène Beaard, NIAZ. Op 18 oktober 2010 zaten we bij het NIAZ, het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Hélène Beaard is sinds 2002 directeur van het NIAZ. Het NIAZ brengt de eisen gesteld vanuit de overheid waar mogelijk in in de accreditatienorm.Interview Hélène Beaard NIAZ

Interview 26: Jan van den Bos,Inspectie SZW i.o. Op 1 november 2010 hebben wij de heer Jan van den Bos, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW i.o. geïnterviewd. In de Inspectie SZW gaan de Arbeidsinspectie, de SIOD en IWI op. De verwachting is dat het hele domein van SZW hierdoor effectiever en flexibeler kan worden afgedekt. Interview Jan van den Bos Inspectie SZW

Interview 25: Gerrit van der Wal, IGZ. Op 27 oktober 2010 hadden wij een interview met Gerrit van der Wal, Inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op het gebied van de gezondheidszorg speelt een hoop. Dat geldt dus ook voor IGZ. Interview Gerrit van der Wal IGZ

Interview 24: Willy Rovers, Douane.Willy Rovers is algemeen directeur Douane. Op 28 oktober 2010 mochten wij hem interviewen. Als handhavingsorganisatie werkt de Douane veel samen met inspectiediensten en met andere Douanes van andere landen. ICT is hierbij onontbeerlijk.Interview Willy Rovers Douane

Interview 23: Theo de Groot, MPS. Op 26 oktober 2010 hadden wij een interview met Theo de Groot, algemeen directeur van schema eigenaar MPS. MPS is gericht op het duurzaam ondernemen in de internationale tuinbouwsector. MPS is al 15 jaar uniek door de combinatie van continu data verzamelen en certificering op vrijwillige basis. Deze combinatie geeft veel mogelijkheden. Interview Theo de Groot MPS

Interview 22: Wim Schreuders, nVWA. Op 4 oktober 2010 interviewden wij Wim Schreuders, inspecteur-generaal bij de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. In dit interview staat het werkwoord ‘doen’ centraal. Wim Schreuders spoort niet alleen zijn medewerkers hiertoe aan, maar ook de ondertoezichtgestelden. Interview Wim Schreuders nVWA

Interview 21: Ferdinand Haaijer, Waterschap Reest en Wieden. Waterschappen handhaven ook. Op 22 oktober 2010 hadden wij een interview met Ferdinand Haaijer, handhaver bedrijven bij Waterschap Reest en Wieden. Vanuit de uitoefening van zijn vak kijkt hij heel praktisch aan tegen samenwerkingsmogelijkheden. Interview Ferdinand Haaijer Waterschap Reest en Wieden

Interview 20: Michael Douqué, Liftinstituut. Op 12 oktober 2010 hebben wij een interview gehad met Michael Douqué, algemeen directeur van het Liftinstituut. Het Liftinstituut is de laatste jaren zeer actief bij het opbouwen van een internationale positie, als notified body op het gebied van liften, roltrappen en geveldeuren. Interview Michael Douqué Liftinstituut

Interview 19: Bert Zoetbrood, KEMA Quality en DEKRA. DEKRA is een van oorsprong Duitse firma en is marktleider in het testen en inspecteren in het automotive segment. Met de komst van de elektrische auto lijkt de overname van KEMA Quality door DEKRA van strategische waarde. Op 11 oktober 2010 hebben wij een interview gehad met Bert Zoetbrood, directeur van KEMA Quality en DEKRA Certification. Interview Bert Zoetbrood KEMA/DEKRA

Interview 18: Dave Hagenaars,  BSI Group. Op 23 september 2010 hebben wij een interview gehad met Dave Hagenaars, directeur van de BSI Group The Netherlands BV. Het British Standards Institute is grondlegger van vele ISO-standaarden. BSI heeft ook een certificeringsinstelling met ruim 2.250 medewerkers. Interview Dave Hagenaars BSI

Interview 17:  Harry Paul, VROM-inspectie. De VROM-inspectie en IVW gaan samen verder. Op de valreep hebben wij Harry Paul, inspecteur generaal van de VROM-inspectie en tevens voorzitter van de Inspectieraad, nog mogen interviewen. Interview Harry Paul VROM-inspectie

Interview 16: Ron van Megen, CoMore. Op 18 oktober 2010 mochten wij Ron van Megen van CoMore interviewen. Ron van Megen is operationeel directeur van CoMore, een stichting die voortkomt uit de Nederlandse agri-foodsector. DNB, de VWA, de Raad voor Accreditatie en vier (!) raden van commissarissen houden toezicht op CoMore. Toch is de organisatie uiterst lean & mean. Interview Ron van Megen CoMore

Interview 15: Dirk Hellemans, SGS. Op 27 september 2010 gingen we naar Antwerpen om Dirk Hellemans van SGS te interviewen. De heer Hellemans heeft als directeur van SGS Benelux en COO van SGS Central & North West Europe een brede blik op de ontwikkelingen, die ook buiten Nederland gaande zijn. Interview Dirk Hellemans SGS

Interview 14: Frans Leeuw, Universiteit Maastricht. Frans Leeuw is hoogleraar recht, openbaar bestuur en sociaal wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit Maastricht. Tevens is hij directeur van het WODC en tot eind 2010 voorzitter van VIDE, de beroepsvereniging voor inspecteurs. Op 5 oktober 2010 mochten wij tijdens het interview kennis nemen van verschillende ontwikkelingen in het veld van toezicht, waaronder Evidence Based toezicht.  Interview Frans Leeuw WODC

Interview 13: Annette Roeters, Inspectie van het Onderwijs.  De missie van de Inspectie van het Onderwijs is: ‘effectief toezicht voor goed onderwijs’.  Deze rijksinspectie beperkt zich conform deze missie niet alleen tot naleving, maar heeft ook een taak in het bewerkstelligen van kwaliteit. Vele manieren, waaronder naming & shaming worden hierbij ingezet. Op 29 september 2010 hebben wij inspecteur-generaal Annette Roeters hierover mogen interviewen. Interview Annette Roeters Inspectie van het Onderwijs

Interview 12: Toezicht houden in de Provincie Overijssel. Op 20 oktober 2010 hebben we het eens anders gedaan. We zijn op uitnodiging van de Provincie Overijssel een dag meegelopen en hebben meerdere interviews, presentaties en vergaderingen mogen bijwonen. Een bijzondere ervaring is het geweest. Een dag bij toezichthouders van Provincie Overijssel

Interview 11:  Jan van den Heuvel, DCMR. Op 27 oktober 2010 hadden we een interview met Jan van den Heuvel, directeur van de DCMR. Een 40 jaar jonge RUD met internationale ambities.Interview Jan van den Heuvel DCMR

Interview 10: Jan de Jong , SODM. Staatstoezicht op de Mijnen is 200 jaren jong. De indruk die bij ons achterblijft is die van een kleine, hoogwaardige, efficiente toezichthouder met een uitgesproken visie. En dat is best een geruststellende gedachte voor een domein met grote belangen op het gebied van veiligheid, milieu en onze economie. Op 30 september mochten wij inspecteur-generaal Jan de Jong interviewen. Interview Jan de Jong SODM

Interview 9: Reinier Pollmann, AFM.8 oktober 2010 hebben we Reinier Pollmann van de Autoriteit Financiële Markten mogen interviewen. De AFM heeft een uitgesproken mening over de rol van de marketeer in de toezichthoudende functie. Interview Reinier Pollmann AFM

Interview 8: Jan Wesseldijk, NEN. Op 13 oktober 2010 hadden wij een interview met Jan Wesseldijk, algemeen directeur van NEN. NEN is als het Nederlands Normalisatie Instituut een spin in het web bij de ontwikkeling van veelal internationale normen. Dat NEN ook een motor is voor innovatie was voor ons nieuw! Interview Jan Wesseldijk NEN

Interview 7: Jan van der Poel, RvA. De Raad voor Accreditatie is wellicht de meest in het oog springende organisatie bij het verbinden van de private en de publieke inspecterende organisaties. De RvA is opgericht door de industrie en sinds 1 januari 2010 bij wet aangewezen als de Nationale Accreditatie Instantie. Op 4 oktober hebben wij Jan van der Poel, algemeen directeur van de RvA geïnterviewd. Interview Jan van der Poel Raad voor Accreditatie

Interview 6: Jenny Thunnissen, IVW. Op 28 september 2010 mochten we Jenny Thunnissen, inspecteur-generaal van IVW, interviewen. Het horizontaal toezicht en de convenanten met het bedrijfsleven, die zijn ontwikkeld bij de belastingdienst heeft Jenny Thunnissen ook bij IVW ingevoerd. Interview Jenny Thunnissen IVW

Interview 5:  Paul Hesselink, KIWA. Paul Hesselink geeft leiding aan het sterk groeiende KIWA. Zo heeft KIWA recent vergunningstaken overgenomen van de rijksinspectie IVW. Op 23 september 2010 hebben wij hem mogen interviewen. Interview Paul Hesselink KIWA

Interview 4: Paul Robben, Erasmus Universiteit. Paul Robben is bijzonder hoogleraar ‘Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg’ in het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (EUR), adviseur bij de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en voorzitter van het programma Effecten van Toezicht van de Inspectieraad. Op 20 september 2010 hebben wij hem mogen interviewen. Interview Professor Paul Robben

Interview 3: Ferdinand Mertens, Universiteit Delft. Met Professor Ferdinand Mertens hebben we op 24 september 2010 een interview mogen hebben. Als ervaringsdeskundige, en als hoogleraar heeft Ferdinand Mertens een brede blik en een uitgesproken mening over de toekomst van inspecteren.Interview Professor Ferdinand Mertens

Interview 2: Rob van Doorn, Applus RTD. Het interview met Rob van Doorn is ook van 14 september. Vanuit Niet-Destructief Onderzoek en Inspectie aan pijpleidingen en technische installaties levert men in toenemende mate Asset Integrity Services aan beheerders van complexe technische installaties in voornamelijk de olie en gas industrie, energiecentrales, chemische industrie en civiele werken. Applus RTD is met 4.000 medewerkers actief in meer dan 50 landen.Interview Rob van Doorn Applus RTD

Interview 1: Kees Pasmooij,Aboma. Het eerste interview dat wij kunnen publiceren is van Kees Pasmooij gehouden op 14 september 2010. Kees Pasmooij is al ruim twintig jaar algemeen directeur van Aboma, bij velen nog bekend als Aboma+Keboma. Aboma is gericht op het bevorderen van veiligheid in de bouw en het verticaal transport in Nederland. Bij Aboma werken 110 medewerkers. Interview Kees Pasmooij Aboma