Naar overzicht

Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC): kinderen leren zich veilig te voelen

Missie

De Jeugdriagg vindt dat kinderen en jongeren die geweld hebben meegemaakt recht hebben op de beste hulp die er te krijgen is. Daarom heeft de Jeugdriagg samen met OCK het Spalier (een instelling voor Jeugdzorg) het Kinder- en Jeugdtraumacentrum opgezet.

Het KJTC is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan getraumatiseerde kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar en aan belangrijke mensen in hun omgeving. Steunende ouders of verzorgers kunnen het kind of de jongere helpen zich (weer) veilig te voelen en de gebeurtenissen te verwerken. Het KJTC adviseert (steunende) ouders en verzorgers hierin.

Meer informatie vind je op deze website.

Aanpak

Mission Matters ondersteunde het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) met een procesanalyse en een leiderschap- en cultuuronderzoek.

Dankzij Tony Koeleman en Jack van Praag heeft er een reorganisatie plaatsgevonden bij het KJTC, waarna de bedrijfsprocessen efficiënter verlopen en de prettige cultuur is geëxpliciteerd en behouden. Hierdoor hebben we meer tijd voor de begeleiding van de kinderen en de gezinnen die bij ons komen, en daar gaat het ons om! – Margreet Visser, Coordinator /klinisch psycholoog

Mission Matters heeft de bedrijfscultuur onder de werknemers gemeten langs enkele aspecten, waaronder o.a. hiërarchie, persoonlijk, samenwerking en vakinhoudelijk. Deze zijn vergeleken met een cultuurscan zoals de leiding deze ervaart.

In enkele workshops bespraken we de verschillen en bepaalde de  medewerkers wat ze individueel konden veranderen en wat er gezamenlijk aangepakt moest worden.

Daarnaast deden we concrete aanbevelingen voor aanpassingen aan processen en automatisering. Daar waar mogelijk zijn aanpassingen direct door de betrokken medewerkers geïmplementeerd. Voor andere suggesties zijn werkgroepen ingesteld.

Opdrachtgever
KJTC
Diensten
Coaching
Periode
2009