Naar overzicht

Raad voor Accreditatie (RvA): van vertrouwen naar succesvolle ERP-implementatie

Missie

Over de Raad voor Accreditatie (RvA)

Ieder land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA. Haar primaire taak bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteit verklarende organisaties zoals laboratoria, inspectie-, certificatie- en verificatie-instellingen. De missie is te zorgen dat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is. Meer informatie op www.rva.nl

Aanpak

Voordat de selectie van een nieuw ERP-softwarepakket plaats vond, inventariseerde en optimaliseerde de Raad voor Accreditatie (RvA) samen met Mission Matters de primaire processen.

Voordat RvA nieuwe ERP-software koos, was er de wens om eerst verbeterslagen te maken in de dagelijkse processen en in de managementinformatie. Het kon slimmer, efficiënter, transparanter en met een grotere uniformiteit. Het ICT-selectie en het implementatietraject, RADAR genoemd, werd daarna ook door Mission Matters begeleid. De RvA wilde voorbereid zijn op een verdere digitalisering van procesonderdelen en communicatie met derden.

Vanaf de start betrok Tony Koeleman van Mission Matters de gebruikers bij dit traject. Deze key-users kennen immers de praktijk en weten wat ze nodig hebben. Zo creëer je draagvlak.

Leverancier AllSolutions geselecteerd

In december 2008 werden vier leveranciers uitgenodigd. Deze kregen twee businesscases mee als huiswerk. De keuze viel na een uitgebreide demonstratie en selectie op business software van AllSolutions.

AllSolutions publiceerde een mooi klantverhaal over de implementatie van de ERP-software bij de Raad voor Accreditatie en over de rol van Mission Matters bij de selectie en implementatie. De implementatie werd in 2010 afgerond.

“We hebben nu een betere basis voor het genereren van managementinformatie, we hebben meer zekerheid, transparantie en flexibiliteit en we zijn toekomstvast”Hennie Eerhart, controller en ICT-verantwoordelijke van de RvA.

Opdrachtgever
Raad voor Accreditatie (RvA) - Jan van der Poel, Directeur
Diensten
Software-advies en hulp bij ICT-projecten Operational excellence
Periode
2008-2010

resultaat

Onze aanpak leidde tot de volgende resultaten:

Hoge ICT betrokkenheid
• 40 medewerkers zijn betrokken bij de selectie en implementatie.

• Drie werkgroepen hebben zich tijdens het selectie- en implementatietraject gericht op de nieuwe werkprocessen, de specialismetabel en ICT overstijgende beslissingen.

• Het tijdig starten van deze werkgroepen is achteraf gezien een goede zet geweest.
Effectiever werken
• Voor de selectie is een nieuw werkproces gedefinieerd voor de Raad en CCKL (koepelorganisatie voor accreditatie van medische laboratoria, sinds 2008 onderdeel van RvA). Door het opzetten van een specialismenboom is een betere kwaliteitsborging aanwezig rond de inzet van deskundigen op projecten.

• Door SAAS-oplossing ook buiten het kantoor kunnen werken.

• Verminderd bedrijfsrisico door eliminatie van het oude systeem waar geen onderhoud meer op gedaan kon werden.

• Verbeterd inzicht in de kosten en opbrengsten van projecten.

• Verbeterde voortgangsbewaking van projecten.

• Eenmalige invoer van gegevens.

Best FIT:
Met twee business cases, 50 leveranciers op de longlist en met vier leveranciers op de short-list, werd de beste partij gekozen met elkaar.