Digitale transformatie

OVER DIGITALE TRANSFORMATIE

Digitale transformatie: organisaties in beweging

Digitale transformatie gaat om vier belangrijke zaken: het ontwikkelen van je organisatie om succesvol in te kunnen spelen op de kansen die nieuwe technologie biedt; het begrijpen van deze kansen; het omarmen van de vernieuwing en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen.

Deze werkwijzen zijn in brede zin: het verdienmodel; de rol in het business ecosysteem; de bedrijfsvoering; de bedrijfsprocessen en ICT en de manier van werken. Dit geheel bepaalt hoe je als organisatie klantwaarde creëert.

Digitale transformatie is een ommekeer in het denken over hoe een organisatie technologie kan inzetten in de processen, inkoop, verkoop, productie, personeel, in de waardeketen en in de interactie met klanten.  Sommige bedrijven moeten zich daarvoor opnieuw uitvinden, anderen kunnen sneller gericht aan de slag. Wij weten hoe en hebben de ervaring in huis om dit te realiseren. Al ruim 30 jaar.

Hoe wij werken

De kansen van nu en morgen

Mission Matters ondersteunt ondernemers, directies en managers bij ontwikkelvraagstukken waarbij digitale transformatie een rol speelt of een wens is. Wij doen dit vanuit onze expertise in het domein waar nieuwe businessmodellen, technologie en mensen bij elkaar komen. Wij kijken naar jouw situatie, in het licht van de nieuwe mogelijkheden en verbinden jouw missie met de kansen van nu en morgen. Ontdek hoe wij vanuit onze pijlers: organisatie-advies & coaching en ICT & processen vanuit de nieuwe kansen denken en organisaties ondersteunen bij sociale-, technologische- en bedrijfs-innovatie.

Wat wij weten

Top-10 inzichten digitale transformatie

Digitale transformatie is ‘hot’ en staat hoog op iedere bestuursagenda, wat niet wil zeggen dat het een populair onderwerp is. Vaak staat digitale transformatie in het daglicht van de hobbels die genomen moeten worden om de gewenste innovatie te realiseren. Wij kijken er heel positief en no-nonsense naar. We zeggen niet dat digitale transformatie ‘gemakkelijk’ is in de zin van aan wat knoppen draaien en voilà, het resultaat. Wij weten dat digitale transformatie goed nieuws is voor bedrijven en personen die echt een stap vooruit willen maken en vanuit die drive willen bouwen aan resultaat. Met digitale transformatie zet je een route in om optimale klantwaarde te realiseren: het ultieme doel van iedere organisatie.

We hebben een aantal inzichten over digitale transformatie bij elkaar gebracht in de vorm van een top-10. Deze is gebaseerd op onze eigen praktijk en ervaringen van de afgelopen decennia en de learnings zoals deze naar voren komen in bijvoorbeeld het jaarlijkse FD Transformers-onderzoek (2018). Of het nu eyeopeners zijn of open deuren, de inzichten zijn er niet minder waar om:

  1. De klantreis (Customer Journey) van nu en morgen dient centraal te staan bij digitale transformatie. Zorg dat je weet wat klanten willen.
  2. Digitale transformatie  ICT-project. ICT en de IT-afdelingen horen niet leidend maar dienend te zijn. Bij uitstek is een visie op de toekomst van de organisatie nodig, net als klant- en proceskennis. Transformatie of transitie staat voor ontwikkeling, voor verandering. Deze verandering vraagt om leiders die aan een bedrijfscultuur bouwen waar medewerkers in geloven. Om samen in vertrouwen nieuwe doelen te bereiken.
  3. De werknemer is vaak een vergeten factor bij digitale transformatie. Dat is een van de hoofdconclusies uit het FD Transformers-onderzoek. Belangrijk zijn betrokkenheid, eigenaarschap, intrinsieke motivatie, gedeelde waarden en het leren van nieuwe manieren van (samen)werken. Zonder het managen van de zachte kant komen er geen harde resultaten.
  4. Succesvolle bedrijven denken in kansen en creatieve oplossingen en hebben een langetermijnvisie. Albert Einstein: “In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden.”
  5. Digitale transformatie gaat niet om het formuleren van een digitale strategie, maar om de integratie van ‘digital’ met jouw bedrijfsmodel en jouw manier van werken om succesvoller te zijn.
  6. Mindset-verandering van ‘ik’ (bedrijfsleiding)en ‘de ander’ zoals klanten, leveranciers en werknemers, naar ‘wij’. Dit is de basis voor het nieuwe (Agile) werken.
  7. Processen volgen de strategie. Maar kijk ook eens andersom: denken vanuit een proces geeft een frisse kijk op hoe je organisatie idealiter een klant bedient.
  8. Kijk eens naar wat een investering qua nieuwe technologie oplevert. Het kan een bedrijf succesvoller maken dan blijven werken met vertrouwde, oude en inmiddels onwerkbare systemen.
  9. Digitalisering blijft een middel om iets te bereiken, het is geen doel op zich.
  10.  …

“Disruption needn’t be a threat. It’s a power, and it’s in your hands.”

– Jankovich & Voskes

Meer lezen over digitale transformatie:

Mission Matters erfgoed

Een serie blogs over de achtergrond van Mission Matters:
18-07-2019Erfgoed en DNA, deel 1
01-08-2019Erfgoed en DNA, deel 2
09-08-2019Erfgoed en DNA, deel 3