De reis van oriëntatie naar operatie is veranderd

Organiseren vanuit klantperspectief

Internalisering is het proces waarbij mensen zich (…) bepaalde sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften, maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen.” aldus Wikipedia.

Bij een procesverbetering zijn organisaties geneigd zich te richten op efficiëntie. Zo kun je blijven doen wat je deed, maar dan beter en efficiënter. Dit is een makkelijke en veilige weg en minder avontuurlijk dan te denken vanuit werkelijke operational excellence.

“If you always do what you always did, you will always get what you always got” – Albert Einstein. 

Procesgericht werken is ingrijpender. Het vraagt van een organisatie om te starten met een externe focus, ofwel het klantperspectief, in plaats van een interne en dus naar binnengerichte blik. Het vereist echt leiderschap om de organisatie te kantelen en de medewerkers mee te nemen in dit veranderproces.

Mission Mattters begeleidt organisaties die voor een dergelijke uitdaging staan. We doen dit al decennialang succesvol, vanuit de verbinding tussen missie, ICT, processen en mensen.

Een mooi praktijkvoorbeeld is de Car-Configurator voor Mulder-Mazda. Het AM-i (Auto Motive intelligence) project combineert de online en offline wereld van de autodealer en verbindt de verschillende factoren in de autobranche. Mission Matters en dochteronderneming MetaFactory zijn betrokken bij de visie ontwikkeling, de business-case, het herontwerpen van de processen, het managen van het veranderproces, de vermarkting van het AM-i concept en zijn verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling. Lees hier meer over deze interessante case.

Ben je benieuwd naar verbeterpotentieel in jouw organisatie?
Met de Mission Matters Quick Scan krijg je snel inzicht! De Quick Scan is gebaseerd op bewezen managementmodellen en is een goede start voor jouw succesroute. 

Quick Scan: een goede start voor jouw succesroute

We starten met een Quick Scan gericht op missie, verbeterpotentieel, uitdagingen en oplossingsrichtingen en vertalen dit naar jouw succesroute.

Ict & Processen

ICT
Processen

Interessante artikelen