De meest veronachtzaamde succesfactor: mensen die willen én kunnen

Creëer een goede bedrijfscultuur voor een nog succesvollere organisatie

Voor organisaties die meer adaptief en innovatief willen worden, is cultuurverandering vaak het meest uitdagende onderdeel van de transformatie. Hoe state-of-the art de techniek en hoe briljant de strategie ook is, de mens maakt het tot een succes. Of niet. 

Betrokkenheid, eigenaarschap, intrinsieke motivatie, gedeelde waarden…. voor wie dit ‘soft’ in de oren klinkt is het goed te realiseren dat de belangrijkste reden van mislukte transities ligt op het menselijke vlak. Zonder het managen van de zachte kant, geen harde resultaten.In een top-down benadering zijn medewerkers vaak een sluitpost.  In plaats van het vuur aan te wakkeren, roept de nieuwe strategie weerstand op.

Het kan ook anders.  Het begint met het kijken naar  medewerkers als human capital: de belangrijkste bron van jouw organisatie. Medewerkers maken het verschil voor een geweldige klantervaring – ze zijn jouw merkambassadeurs.

Het vraagt leiderschap om een bedrijfscultuur te bouwen waarin medewerkers geloof hebben. In het samen bereiken van nieuwe doelen en intrinsiek gemotiveerd zijn om op een andere manier te werken. Het vraagt van het management om teams en medewerkers te begeleiden bij deze nieuwe manieren van (samen) werken – het ‘hoe’.

Mission Matters ondersteunt ondernemers, directies en managers bij deze ontwikkelvraagstukken. Vanuit onze expertise op het gebied van cultuurverandering en leiderschap, en onze ervaring met nieuwe manieren van werken, in het bijzonder co-creatie en agile werken.

Incompany ontwikkelprogramma's

Cultuurmanagement in 3 dagen
Het beïnvloeden van organisatiecultuur is meer dan haalbaar voor managers die dat willen en kunnen. Grip op cultuur van binnenuit. Een driedaags programma in tijdsbestek van 3 maanden
CO-CREATIE LABS
Open platform met klanten en leveranciers voor klantgerichte innovatie
Spiritueel Leiderschap
In een programma van 2 dagen komen de volgende thema’s aan de orde: leiderschap vanuit je hart, authenticiteit, autonomie en moed in het omgaan met dillema’s. Een ervaringsgerichte ontwikkeling.

Incompany ontwikkelprogramma Cultuurmanagement in 3 dagen

Grip op cultuur ontstaat van binnenuit, en begint bij het hoogste niveau in de organisatie. Ons programma richt zich op teams die hun visie en strategie helder voor ogen hebben, met een sterke behoefte aan verandering in houding en gedrag om doelen te bereiken

Neem contact op

Organisatie advies & Coaching

Organisatieadvies
Missie en strategie
Verkoop Verbeteren
Coaching
Coaching voor ondernemers
Coaching voor directeuren en directieteams
Coaching voor managers

Interessante artikelen