Het realiseren van ‘Strategic Fit'

Mission Matters helpt organisaties keuzes te maken die leiden tot duurzaam concurrentievoordeel. Duurzaam concurrentievoordeel hangt niet af van één geniale keuze, maar van een samenhang van verschillende slimme en elkaar versterkende keuzes. Noem het strategie. Wij noemen het transformatie.

Digitale transformatie start met missie en strategie

We werken met een aanpak die is gericht op het realiseren van de strategic fit tussen klantbehoeften en de wijze waarop jouw organisatie daar invulling aan geeft. We begeleiden bij de vraag hoe je dit structureel organiseert. Ons uitgangspunt is dat je blijvend flexibel kunt meebewegen met de marktontwikkelingen.

Mission Matters maakt deze transitie behapbaar. We ontwikkelen een succesroute op maat. Een Quick Scan is daarvoor de start. Vervolgens werken we in co-creatie verder. 

Co-creatie Lab, voor klantgedreven en open innovatie

We hebben positieve ervaringen met het organiseren van ‘Co-Creatie Labs’. Hierbij zijn zowel medewerkers, klanten en leveranciers als werkelijke businesspartners betrokken in dit innovatieproces. Afhankelijk van de ontwikkelpunten, ondersteunen we de implementatie met onze kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, ICT, procesoptimalisatie, bedrijfscultuur, verandermanagement en (team-)coaching.

Altijd integraal, dus met de juiste mix van gezamenlijke doelen, uitdaging, heldere mijlpalen en korte stappen die leiden tot resultaat.

Onze diensten

Missie en Strategie Ontwerp
Samen met het directieteam werken aan een gedragen, heldere koers. In een aantal sessies ontwikkelen we een consistent beleid om slagvaardig te reageren op kansen, uitdagingen en problemen.
Digitale Transformatie
Vanuit de missie van een organisatie de mensen, processen en techniek optimaal benutten.
Co-Creatie Lab
Breng Customer Engagement in de praktijk met Co-Creatie Labs. Dé manier om klanten, leveranciers en samenwerkingspartners als businesspartner bij strategievorming te betrekken.

Missie en strategie

Strategische keuzes behapbaar maken en realiseren langs een roadmap.

Neem contact op

Organisatie advies & Coaching

Organisatieadvies
Coaching

Interessante artikelen