Het realiseren van ‘strategic fit'

Herontdek je ware USP’s

Wij helpen organisaties keuzes te maken die leiden tot duurzaam concurrentievoordeel. Duurzaam concurrentievoordeel hangt niet af van één geniale keuze, maar van een samenhang van verschillende slimme en elkaar versterkende keuzes.

Gericht op het realiseren van de ‘strategic fit’ tussen klantbehoeften en de wijze waarop een organisatie daar invulling aan geeft. En hoe je dit structureel organiseert, waardoor je blijvend flexibel kunt meebewegen met de marktontwikkelingen, hoe paradoxaal dat ook klinkt.

Mission Matters maakt deze transitie behapbaar. We ontwikkelen een succes route op maat. De quick scan is daarvoor de start. Vervolgens werken we in co-creatie verder. We hebben positieve ervaringen met het organiseren van CO-CREATIE LABS, waarbij zowel klanten als leveranciers als businesspartner worden betrokken in het innovatieproces.

CO-CREATIE LABS voor klantgedreven, open innovatie

Afhankelijk van de ontwikkelpunten, ondersteunen we het implementatieproces met onze kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, ICT, procesoptimalisatie, bedrijfscultuur, verandermanagement en coaching. Integraal, met de juiste mix van gezamenlijke doelen, uitdaging, heldere mijlpalen en korte stappen.

Onze diensten

Missie en Strategie Ontwerp
Met het directieteam samen werken aan een gedragen, heldere strategie is belangrijk. In een aantal sessies ontwikkelen we een consistent en gedragen beleid om slagvaardig te reageren op kansen, uitdagingen of problemen.
Digitale Transformatie
Vanuit de missie van een organisatie optimaal benutten van mensen, processen en techniek.

CO-CREATIE LABS

Breng customer engagement in de praktijk: organiseer CO-CREATIE LABS! Dé manier om klanten, leveranciers en samenwerkingspartners als businesspartner bij strategievorming te betrekken.

Neem contact op

Organisatie advies & Coaching

Organisatieadvies
Bedrijfscultuur, Leiderschap en het nieuwe samenwerken
Verkoop Verbeteren
Coaching
Coaching voor ondernemers
Coaching voor directeuren en directieteams
Coaching voor managers

Interessante artikelen